Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
Quan hệ cổ đông
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT - NGUYỄN THANH PHONG
04/03/2017
 
 
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - HỒ MINH KHA
02/03/2017
 
 
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
28/02/2017
 
 
  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
14/02/2017
 
 
  CBTT NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
14/02/2017
 
 
  GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU TNDN NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN
14/02/2017
 
 
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016
14/02/2017
 
 
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016
20/01/2017
 
 
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
20/01/2017
 
 
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
03/11/2016
 
 
Trang 4 / 16 « 1 2 3 4 5 6 7 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1157089
Trực tuyến: 56
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.