Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
  CBTT TỪ NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT - ÔNG HUỲNH DUY THANH
21/03/2017
 
 
  MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ
16/03/2017
 
 
  TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
16/03/2017
 
 
  THƯ MỜI HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
10/03/2017
 
 
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
06/03/2017
 
 
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT - NGUYỄN THANH PHONG
04/03/2017
 
 
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - HỒ MINH KHA
02/03/2017
 
 
  THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
28/02/2017
 
 
  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
14/02/2017
 
 
  CBTT NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
14/02/2017
 
 
Trang 4 / 19 « 1 2 3 4 5 6 7 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1256342
Trực tuyến: 40
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.