Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
  Bổ nhiệm TGĐ mới
16/05/2017
 
 
  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
15/05/2017
 
 
  TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐTN 2017
05/05/2017
 
 
  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
05/05/2017
 
 
  CBTT Sửa đổi điều lệ Công ty Việt Nhật
25/04/2017
 
 
  THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC - TRẦN QUANG MINH
25/04/2017
 
 
  CBTT THAY ĐỔI ĐKKD (THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT)
24/04/2017
 
 
  Dự thảo nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2017
14/04/2017
 
 
  CBTT NGÀY CHỐT DANH SÁCH CUỐI CÙNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

 
 
  Hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 2016 của Cty VNH
05/04/2017
 
 
Trang 4 / 20 « 1 2 3 4 5 6 7 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1387390
Trực tuyến: 28
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.