Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
Quan hệ cổ đông
  CBTT Sửa đổi điều lệ Công ty Việt Nhật
25/04/2017
 
 
  THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC - TRẦN QUANG MINH
25/04/2017
 
 
  CBTT THAY ĐỔI ĐKKD (THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT)
24/04/2017
 
 
  Dự thảo nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2017
14/04/2017
 
 
  CBTT NGÀY CHỐT DANH SÁCH CUỐI CÙNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

 
 
  Hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 2016 của Cty VNH
05/04/2017
 
 
  CBTT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT - BÀ CAO TUYẾT LAN
03/04/2017
 
 
  THÔNG BÁO GIAO DICH TRỞ LẠI CỔ PHIẾU CÔN TY (VNH) TRÊN SÀN UPCOM
30/03/2017
 
 
  CBTT VỀ VIỆC GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
21/03/2017
 
 
  CBTT TỪ NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT - ÔNG HUỲNH DUY THANH
21/03/2017
 
 
Trang 3 / 16 « 1 2 3 4 5 6 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1256345
Trực tuyến: 43
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.