Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
  Mở văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
03/07/2017
 
 
  Bầu trưởng Ban Kiểm Soát
30/06/2017
 
 
  CBTT THAY ĐỔI MẪU DẤU
15/06/2017
 
 
  Tuyển dụng Kế toán trưởng
14/06/2017
 
 
  Thay đổi DKKD lần 10 (Thay đổi tên Công ty)
12/06/2017
 
 
  Hợp đồng thuê nhà xưởng chế biến cá
16/05/2017
 
 
  Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc
01/06/2017
 
 
  BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DICH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
26/05/2017
 
 
  THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
26/04/2017
 
 
  Đề nghị điều tra
27/05/2017
 
 
Trang 3 / 20 « 1 2 3 4 5 6 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1387389
Trực tuyến: 27
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.