Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
  Thuê xưởng của Công ty cổ phần Ntaco
17/04/2018
 
 
  Báo cáo thường niên 2017
29/03/2018
 
 
  Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
28/03/2018
 
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự ĐHĐCĐTN năm 2018
27/03/2018
 
 
  Trích lập dự phòng khoản phải thu nợ khó đòi đến ngày 31/12/2017
01/02/2018
 
 
  Bãi nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Trần Công Thơ
14/12/2017
 
 
  Thông báo thay đổi thông tin liên lạc
12/10/2017
 
 
  Làm việc với cơ quan điều tra về việc xử lý các khoản nợ
28/09/2017
 
 
  CBTT: Sử dụng con dấu của VPĐD tại An Giang
02/08/2017
 
 
  Mở văn phòng đại diện tại An Giang
06/07/2017
 
 
Trang 2 / 20 1 2 3 4 5 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1387385
Trực tuyến: 26
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.