Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
Đại hội đồng cổ đông
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 15-05-2018
15/05/2018
 
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự ĐHĐCĐTN năm 2018
27/03/2018
 
 
  CBTT VỀ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017
28/03/2017
 
 
  MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ
16/03/2017
 
 
  TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
16/03/2017
 
 
  CÔNG VĂN TRẢ LỜI HSX: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN 2 VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN 3
03/11/2016
 
 
  BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TRIỆU TẬP LẦN 2
03/11/2016
 
 
  NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HĐQT NGÀY 19/02/2014 VỀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
03/11/2016
 
 
  Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
14/10/2013
 
 
  THONG BAO VE NGAY DANG KY CUOI CUNG LAY Y KIEN CD BANG VB

 
 
Trang 1 / 3 1 2 3 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1387384
Trực tuyến: 26
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.