CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Nguyễn Thanh Bình - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 23.000 CP

Nguyễn Thanh Bình - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 23.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
- Mã chứng khoán: VNH

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 453.220 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/02/2021.

Các bài đăng khác