CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Sản phẩm của chúng tôi

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị

 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Phó tổng giám đốc

Phan Tiến Dũng

Phan Tiến Dũng

Kế toán Trưởng

Liên hệ