CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Hoạt động nổi bật

Sản phẩm của chúng tôi

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Tổng giám đốc

Trần Minh Trọng

Trần Minh Trọng

Kế toán Trưởng

Liên hệ