CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Viet Nhat Seafood Corporation

1. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 586 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.6297.4559

2. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 3 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0946.797.044

3. Văn phòng đại diện tại Tỉnh An Giang

- Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

- Điện thoại: 029.6360.1210